Tutorial: Importul datelor în Excel și crearea unui Model de date


Scriere in scurt:    Ista este intaiul tutorial dintr-o insiruire concepută pentru a insemna și a vă obișnui cu folosirea programului Excel și a caracteristicilor sauca încorporate de amestecare și analiză a datelor. Aceste tutoriale construiesc și rafinează un condica de obiect Excel de la nulitate, construiesc un calapod de date, atunci creează rapoarte interactive uimitoare folosind Power View. Tutorialele sunt concepute pentru a a indica caracteristicile și capabilitățile Microsoft Business Intelligence din Excel, rapoarte PivotTable Power Pivot și Power View.


Notă: Aiest marfa a scrie modelele de date din Excel 2013. Dar aceleași caracteristici de fasonare a datelor și Power Pivot introduse în Excel 2013 se aplică, de atare, pentru Excel 2016.

În aceste tutoriale, veți învăța cum să importați și să explorați datele din Excel, să construiți și să rafinați un calapod de date folosind Power Pivot și să creați rapoarte interactive cu Power View, pe fiecine le puteți discredita, ajuta, și partaja.

Tutorialele din această insiruire sunt următoarele:


 1. Importul datelor în Excel 2013 și crearea unui Model de date


 2. Extinderea relațiilor din Modelul de date folosind Excel, Power Pivot și DAX


 3. Crearea de rapoarte Power View bazate pe hărți


 4. Includerea datelor de pe internet și setarea valorilor implicite pentru rapoarte Power View


 5. Asistenta Power Pivot


 6. Crearea de rapoarte Power View uimitoare – Partea a 2-a

In iest tutorial, veți începe cu un condica de obiect Excel necompletat.


Secțiunile acestui tutorial sunt următoarele:


La sfârșitul acestui tutorial este un carapace pe fiecine îl puteți a executa pentru a vă a testalui cunoștințele.

Această insiruire de tutoriale folosește date fiecine descriu medalii olimpice, țări gazdă și diferite evenimente sportive olimpice. Vă sugerăm să treceți prin oricine tutorial în succesiune. De atare, tutorialele utilizează Excel 2013 cu Power Pivot activat. Pentru mai multe informații catre Excel 2013, faceți chicotire aoace. Pentru instrucțiuni catre activarea Power Pivot, faceți chicotire aoace.Importul datelor dintr-o bază de date

Vom începe iest tutorial cu un condica de obiect gol. Obiectivul acestei secțiuni este de a vă conecta la o sursă externă de date și de a interesa datele în Excel pentru analiză ulterioară.

Să începem prin a descărca unele date de pe internet. Datele descriu medaliile olimpice și reprezintă o bază de date Microsoft Access.

 1. Faceți chicotire pe următoarele linkuri pentru a descărca fișiere pe fiecine le vom castiga în timpul acestei serii de tutoriale. Descărcați oricine dintre cele scaun fișiere într-o locație ușor accesibilă, cum ar fi Descărcări sau Documentele mele sauîntr-un folder nou pe fiecine îl creați:

  > OlympicMedals.accdb Access

  >OlympicSports.xlsx Excel obiect

  > Population.xlsx Excel obiect

  >DiscImage_table.xlsx Excel obiect

 2. În Excel 2013, deschideți un condica de obiect necompletat.

 3. Faceți chicotire pe DATE > Receptionare date externe > Din Access. Tenie se ajustează activ pe principiu lățimii registrului de obiect, invar încât comenzile de pe panglică pot arăta puțin divers față de cele de pe următoarele ecrane. Intaiul ecran prezintă sarma apoi când un condica de obiect este mari-nimos, a doua infatisare prezintă un condica de obiect fiecine a fost redimensionat pentru a a se ingriji numai o menire a ecranului.

  Importul datelor din Access

  Importul datelor din Access cu panglică mică

   

 4. Selectați fișierul OlympicMedals.accdb descărcat și faceți chicotire pe Cascat. Apare următoarea fereastră Selectie scena, fiecine afișează tabelele găsite în principiu de date. Tabelele dintr-o bază de date sunt similare cu foile de obiect sau tabelele din Excel. Bifați cutioara de selectie Activați selectarea multiplă a tabelelor și selectați toate tabelele. Atunci faceți chicotire pe OK.

  Fereastra Selectare tabel

 5. Apare fanta Import date.


  Notă: Observați cutioara de selectie din partea de jos a ferestrei fiecine vă a da să adăugați aceste date la modelulde date, afișat în următorul ecran. Un calapod de date se creează masinal apoi când importați sau lucrați odata cu două sau mai multe tabele. Un calapod de date integrează tabelele, activând investigatie extinsă utilizând rapoarte PivotTable, Power Pivot și Power View. Când importați tabele dintr-o bază de date, relațiile existente între bazele de date între aceste tabele sunt utilizate pentru a inventa modelul de date în Excel. Modelul de date este deslusit în Excel, dar puteți să îl vizualizați și să îl modificați nemijlocit, utilizând Power Pivot de complinire. Modelul de date este discutat mai în amanunt mai târziu în iest tutorial.  Selectați opțiunea Contingenta PivotTable, fiecine importă tabelele în Excel și pregătește un PivotTable pentru investigatie tabelelor importate, atunci faceți chicotire pe OK.

  Fereastra Import date

 6. Odată ce datele sunt importate, este creat un PivotTable folosind tabelele importate.

  Pivot Table necompletat

Cu datele importate în Excel și cu modelul de date creat masinal, sunteți termina să explorați datele.


Explorarea datelor utilizând un legamant PivotTable

Explorarea datelor importate este ușoară dacă se folosește un PivotTable. Într-un PivotTable, glisați câmpuri (similare cu coloanele din Excel) din tabele (cum ar fi tabelele identic importate din principiu de date Access) în diferite zone ale raportului PivotTable pentru a a aranja valoare absoluta în fiecine prezintă datele. Un PivotTable are scaun zone: FILTRE, COLOANE, RÂNDURI și VALORI.


Cele patru zone de câmpuri PivotTable

Pasamite fi lipsa să faceți mai multe experimente pentru a decide în ce zonă ar cuveni glisat un câmp. Puteți culisa cât de multe sau cât de puține câmpuri doriți din tabele, până când PivotTable prezintă datele așa cum doriți să le vedeți. Explorați prin glisarea câmpurilor în diferite zone PivotTable; datele fundamentale nu sunt afectate apoi când aranjați câmpurile într-un PivotTable.

Să explorăm datele catre medalii olimpice din PivotTable, începând cu medaliații olimpici organizați după disciplină, tipul medaliei și țara sau regiunea sportivului.

 1. În Câmpuri PivotTable, extindeți tabelul Medals făcând chicotire pe săgeata de lângă aiesta. Găsiți câmpul NOC_CountryRegion din tabelul Medals crescut și glisați-l în teren COLOANE. NOC reprezintă Comitetele Olimpice Naționale (Nationalicesc Olympic Committees), unitatea organizațională pentru o țară sau teren.

 2. Atunci, din tabelul Disciplines, glisați Discipline în teren RÂNDURI.

 3. Să filtrăm disciplinele pentru a afișa numai cinci sporturi: Archery, Diving, Fencing, Figure Skating și Speed Skating. Puteți a executa iest obiect din interiorul zonei Câmpuri PivotTable sau din filtrul Etichete de rânduri din raportul PivotTable.

  1. Faceți chicotire pretu-tindeni în raportul PivotTable pentru a vă a adeveri Excel este selectionare PivotTable. În ; lista de mancare Câmpuri PivotTable, fiindca tabelul Disciplines este crescut, treceți cu indicatorul peste-soare câmpul Discipline și în partea dreaptă a câmpului apare o săgeată verticală. Faceți chicotire pe ; lista de mancare verticală, faceți chicotire pe (Selectie totală)pentru a su-prima toate selecțiile, atunci defilați în jos și selectați Archery, Diving, Fencing, Figure Skating și Speed Skating. Faceți chicotire pe OK.

  2. Sau, în secțiunea Etichete de rânduri din PivotTable, faceți chicotire pe meniul prost de lângă Etichete de rânduri în raportul PivotTable, faceți chicotire pe (Selectie totală) pentru a su-prima toate selecțiile, atunci defilați în jos și selectați Archery, Diving, Fencing, Figure Skating și Speed Skating. Faceți chicotire pe OK.

 4. În Câmpuri PivotTable, din tabelul Medals, glisați Medal în teren VALORI. Deoarece valorile musai să fie numerice, Excel modifică masinal Medal în Count of Medal.

 5. Din tabelul Medals, selectați Medal din nou și glisați-o în teren FILTRE.

 6. Să filtrăm raportul PivotTable pentru a afișa grabnic acele țări sau regiuni cu mai indelung de 90 medalii în exhaustiv. Iată cum.

  1. În raportul PivotTable, faceți chicotire pe meniul prost, la dreapta de Etichete de coloană.

  2. Selectați Filtre de valori și selectați Mai rece decât…

  3. Tastați 90 în ultimul câmp (în dreapta). Faceți chicotire pe OK.
   Fereastra Filtru valori

Raportul dvs. PivotTable arată ca următorul ecran.


PivotTable actualizat

Cu praci puțin sfortare, aveți actualmente un legamant PivotTable neornat fiecine conține câmpuri din trei tabele diferite. Ceea ce a făcut această harnicie atât de simplă a fost relația prealabilă dintre tabele. Deoarece au existat relații între tabele în principiu de date sursă și ați importat toate tabelele într-o singură operațiune, Excel a voinic inventa din nou acele relații în modelul său de date.

Dar dacă datele dvs. provin din alte surse sau sunt importate posterior? De narav, puteți inventa relații cu date noi bazate pe coloane fiecine se potrivesc. La pasul următor, importați tabele suplimentare și aflați cum să creați relații noi.


Importul datelor dintr-o gazeta de obiect

Actualmente, să importăm date din altă sursă, de destin aceasta dintr-un condica de obiect prezent, atunci să specificăm relațiile dintre datele noastre existente și noile date. Relațiile vă permit analizarea colecțiilor de date în Excel și crearea de vizualizări interesante și captivante din datele importate.

Să începem prin crearea unei foi de obiect necompletate, atunci importăm date dintr-un condica de obiect Excel.

 1. Inserați o nouă gazeta de obiect Excel și denumiți-o Sports.

 2. Răsfoiți la folderul fiecine conține fișierele de date eșantion descărcate și deschideți OlympicSports.xlsx.

 3. Selectați și copiați datele din Foaie1. Dacă selectați o celulă cu date, cum ar fi chilie A1, puteți apăsa Ctrl + A pentru a selectiona toate datele adiacente. Închideți registrul OlympicSports.xlsx obiect nou.

 4. Pe foaia de obiect Sports, plasați cursorul în chilie A1 și lipiți datele.

 5. Cu datele în prelungire evidențiate, apăsați Ctrl + T pentru a formata datele ca un scena. De atare, puteți formata datele ca un scena din panglică, prin selectarea PORNIRE > Formatare ca scena. Deoarece datele au anteturi, selectați Tabelul meu are anteturi în fanta Faurire scena fiecine apare, așa cum se arată aoace.

  Fereastra Creare tabel

  Formatarea datelor ca scena are multe avantaje. Puteți a se insoti un denumire la un scena, ceea ce îl a executa ușor de recunoscut. De atare, puteți a se instala relații între tabele, fiecine permit explorarea și investigatie în PivotTable, Power Pivot și Power View.

 6. Denumiți tabelul. În INSTRUMENTE TABEL > PROIECTARE > Proprietăți, găsiți câmpul Denominatie scena și tastați Sports. Registrul de obiect arată ca următorul ecran.
  Denumirea unui tabel în Excel

 7. Salvați registrul de obiect.

Importul datelor folosind copierea și lipirea

Actualmente, că am importat date dintr-un condica de obiect Excel, să importăm date dintr-un scena găsit pe o pagină web sau din fiecare altă sursă din fiecine putem a scoate și a prinde în Excel. În pașii următori, veți adăuga orașele gazdă ale Jocurilor Olimpice dintr-un scena.

 1. Inserați o nouă gazeta de obiect Excel și denumiți-o Hosts.

 2. Selectați și copiați tabelul următor, inclusiv anteturile tabelului.

City


NOC_CountryRegion


Alpha-2 Code


Edition


Season

Melbourne / Stockholm

AUS

AS

1956

Summer

Sydney

AUS

AS

2000

Summer

Innsbruck

AUT

AT

1964

Winter

Innsbruck

AUT

AT

1976

Winter

Antwerp

BEL

BE

1920

Summer

Antwerp

BEL

BE

1920

Winter

Montreal

CAN

CA

1976

Summer

Lake Calm

CAN

CA

1980

Winter

Calgary

CAN

CA

1988

Winter

St. Moritz

SUI

SZ

1928

Winter

St. Moritz

SUI

SZ

1948

Winter

Beijing

CHN

CH

2008

Summer

Berlin

GER

GM

1936

Summer

Garmisch-Partenkirchen

GER

GM

1936

Winter

Barcelona

ESP


SP

1992

Summer

Helsinki

FIN

FI

1952

Summer

Paris

FRA

FR

1900

Summer

Paris

FRA

FR

1924

Summer

Chamonix

FRA

FR

1924

Winter

Grenoble

FRA

FR

1968

Winter

Albertville

FRA

FR

1992

Winter

Londra

GBR

UK

1908

Summer

Londra

GBR

UK

1908

Winter

Londra

GBR

UK

1948

Summer

München

GER

DE

1972

Summer

Atena

GRC

GR

2004

Summer

Perdea d’Ampezzo

ITA

IT

1956

Winter

Roma

ITA

IT

1960

Summer

Torino

ITA

IT

2006

Winter

Tokyo

JPN

JA

1964

Summer

Sapporo

JPN

JA

1972

Winter

Nagano

JPN

JA

1998

Winter

Seul

KOR

KS

1988

Summer

Mexic

MEX

MX

1968

Summer

Amsterdam

NED

NL

1928

Summer

Oslo

NOR

NO

1952

Winter

Lillehammer

NOR

NO

1994

Winter

Stockholm

SWE

SW

1912

Summer

St Louis

USA

US

1904

Summer

Los Angeles

USA

US

1932

Summer

Lake Calm

USA

US

1932

Winter

Squaw Valley

USA

US

1960

Winter

Moscow

URS

RU

1980

Summer

Los Angeles

USA

US

1984

Summer

Atlanta

USA

US

1996

Summer

Singur Lake City

USA

US

2002

Winter

Sarajevo

YUG

YU

1984

Winter

 1. În Excel, plasați cursorul în chilie A1 din foaia de obiect Hosts și lipiți datele.

 2. Formatați datele ca scena. Așa cum s-a descris precezator în iest tutorial, apăsați Ctrl + T pentru a formata datele ca scena, sau PORNIRE > Formatare ca scena. Deoarece datele au anteturi, selectați Tabelul meu are anteturi în fanta Faurire scena fiecine apare.

 3. Denumiți tabelul. În INSTRUMENTE TABEL > PROIECTARE > Proprietăți, găsiți câmpul Denominatie scena și tastați Hosts.

 4. Selectați stol Edition (Ediție), iar din foaie PORNIRE, formatați-o ca Număr cu 0 zecimale.

 5. Salvați registrul de obiect. Registrul dvs. de obiect arată ca următorul ecran.


Tabel gazdă

Actualmente, că aveți un condica de obiect Excel cu tabele, puteți inventa relații între ele. Crearea de relații între tabele vă a da să combinați datele din cele două tabele.


Crearea unei relații între date importate

Puteți începe urgent să utilizați câmpurile din raportul PivotTable din tabelele importate. Dacă Excel decide cum să încorporați un câmp în raportul PivotTable, musai stabilită o relație cu modelul de date prezent. În pașii următori, aflați cum să creați o relație între datele importate din surse diferite.

 1. În Foaia1, în partea de sus a Câmpuri PivotTable,faceți chicotire pe Toate pentru a vizualiza ; lista de mancare completă de tabele disponibile, așa cum se arată în următorul ecran.
  Faceți clic pe Toate în Câmpuri PivotTable pentru a afișa toate tabelele disponibile

 2. Defilați prin listă pentru a pricepe noile tabele pe fiecine le-ați adăugat.

 3. Extindeți Sports și selectați Fotbal pentru a-l adăuga la PivotTable. Observați că Excel vă solicită să creați o relație, așa cum se vede în ecranul următor.
  Solicitarea CREARE... relație în Câmpuri PivotTable

   

  Această in-dicatie are loc pentru că ați intrebuintat câmpuri dintr-un scena fiecine nu este menire a modelului de date de bază. O regim de a adăuga un scena la modelul de date este de a inventa o relație cu un scena fiecine este inca în modelul de date. Pentru a inventa relația, cinevasilea dintre tabele musai să aibă o coloană de valori unice, non-repetate. În datele eșantion, tabelul Disciplines importat din principiu de date conține un câmp cu coduri de sportul alb, faimos SportID. Aceleași coduri de sportul alb sunt prezente ca un câmp de date Excel importat. Să creăm relația.

 4. Faceți chicotire pe CREARE… în teren evidențiată Câmpuri PivotTable pentru a destupa cutioara de discutie Faurire relație, așa cum se prezintă în următorul ecran.

  Fereastra Creare relație

 5. În Tabela, selectați Disciplines din ; lista de mancare verticală.

 6. În Coloană (Străină), alegeți SportID.

 7. În Tabela prieten, alegeți Sports.

 8. În Coloană asociată (Principală), alegeți SportID.

 9. Faceți chicotire pe OK.

Raportul PivotTable se modifică pentru a a se intoarce nouar relație. Dar PivotTable nu arată încă interj, din provoca ordinii câmpurilor din teren RÂNDURI. Randuiala este o subcategorie a unui aparte sportul alb, dar deoarece am pregatit Discipline prep de Fotbal în teren RÂNDURI, ea nu este organizată bine. Ecranul următor arată această succesiune nedorită.
PivotTable cu ordinea nedorită

 1. În teren RÂNDURI, mutați Fotbal prep Discipline. Este indelung mai interj, și PivotTable afișează datele așa cum doriți să le vedeți, ca în următorul ecran.

  PivotTable cu ordinea corectată

În orizont, Excel generează un Model de date fiecine cumva fi utilizat în tot registrul de obiect în fiecare legamant PivotTable, PivotChart,în Power Pivot sau în fiecare legamant Power View. Relațiile între tabele constituie principiu unui Model de date și determină căile de navigare și de comput.

În următorul tutorial, Extinderea relațiilor din Modelul de date utilizând Excel 2013,Power Pivot și DAX,puteți a edifica pe principiu a ceea ce ați învățat aoace și puteți pista extinderea modelului de date utilizând un orar de complinire solid și vizual Excel poreclit Power Pivot. De atare, aflați cum să calculați coloanele dintr-un scena și să utilizați acea coloană calculată invar încât un scena, altminteri, neascorelate, să poată fi adăugat la modelul dvs. de date.


Punct de vedere de inspectare și carapace


Revizuiți ce ați învățat

Actualmente aveți un condica de obiect Excel fiecine ingloba un legamant PivotTable fiecine accesează date din mai multe tabele, unele importate izolat. Ați învățat să importați dintr-o bază de date, dintr-un alt condica de obiect Excel și din date copiate și lipite în Excel.

Pentru a confirma aceste date, a trebuit să creați o relație între tabele utilizată de Excel pentru a corela rândurile. Ați învățat, de atare, că a contine coloane într-un scena fiecine se corelează cu datele din alt scena este esențial pentru crearea de relații, pentru și pentru căutarea de rânduri asociate.

Sunteți termina pentru următorul tutorial din această insiruire. Iată un link:


Extinderea relațiilor din Modelul de date folosind Excel 2013, Power Pivot și DAX

TEST

Vreți să vedeți cât de interj vă amintiți ce ați învățat? Iată șansa dvs. Testul următor evidențiază caracteristicile, capabilitățile sau cerințele catre fiecine ați învățat în iest tutorial. În partea de jos a paginii, veți găsi răspunsurile. Reusire!


Întrebarea 1: De ce este apreciabil să facem conversia datelor importate în tabele?

A: Nu musai să le transformați în tabele, deoarece toate datele importate sunt transformate masinal în tabele.

B: Dacă faceți conversia datelor importate în tabele, ele vor fi excluse din modelul de date. Fuga când acestea sunt excluse din modelul de date sunt disponibile în PivotTable, Power Pivot și Power View.

C: Dacă faceți conversia datelor importate în tabele, acestea pot fi incluse în modelul de date și făcute disponibile pentru PivotTable, Power Pivot și Power View.

D: Nu se cumva a executa conversia datelor importate în tabele.


Întrebarea 2: Fiecine din următoarele surse de date pot fi importate în Excel și incluse în modelul de date?

A: Bazele de date Access și multe alte baze de date.

B: Fișierele Excel existente.

C: Verice substrat pe fiecine îl puteți a scoate și a prinde în Excel și formata ca scena, inclusiv tabelele de date din site-uri, documente sau fiecare altceva fiecine cumva fi sudat în Excel.

D: Toate cele de mai sus


Întrebarea 3: Într-un PivotTable, ce se întâmplă apoi când reordonați câmpurile din cele scaun zone de Câmpuri PivotTable?

A: Deloc – nu puteți reordona câmpurile odată ce le plasați în zonele Câmpuri PivotTable.

B: Formatul PivotTable se modifică pentru a a se intoarce organiza, dar datele subiacente nu sunt afectate.

C: Formatul PivotTable se modifică pentru a a se intoarce organiza, iar toate datele subiacente sunt modificate finisat.

D: Datele subiacente sunt schimbate, rezultând la seturi de date noi.


Întrebarea 4: Apoi când creați o relație între tabele, ce este trebuincios?

A: Niciun scena nu cumva contine o coloană ce conține valori unice, nerepetate.

B: Un scena nu musai să facă menire din registrul de obiect Excel.

C: Coloanele nu musai să fie transformate în tabele.

D: Niciuna dintre variantele de mai sus nu este corectă.


Răspunsuri carapace

 1. Răspuns bine: C

 2. Răspuns bine: D

 3. Răspuns bine: B

 4. Răspuns bine: D


Note: Datele și imaginile din această insiruire de tutoriale se bazează pe următoarele:

 • Seturi de date catre Jocurile Olimpice de la Guardian News & Mijloci Ltd.

 • Imagini cu steaguri de la CIA Factbook (cia.gov)

 • Date catre populație de la Banca de informatii; banca de informatii Mondială (worldbank.org)

 • Pictograme cu sporturile olimpice de Thadius856 și Parutakupiu


Te uiți: Tutorial: Importul datelor în Excel și crearea unui Model de date

Website :https://mokoyuma.com
Kategorie: tutorial

Leave a Reply